Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του euosmos.gr. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.
Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι: Σε κάθε επίσκεψή μου στην ιστοσελίδα (web site): euosmos.gr, θα εφαρμόζω και θα δεσμεύομαι από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επομένως, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, από μέρους μου, των Όρων Χρήσης.
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, που αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη. Στην παραπάνω απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, κάθε παράνομη συμπεριφορά, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού, που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση υλικού προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια παράκαμψης της διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων των χρηστών και γενικά των μέτρων ασφαλείας του web site κλπ. Επίσης, το euosmos.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που ενδεχομένως αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. ανηλίκους). Ακόμη, το euosmos.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση κοινοποίησης από εμένα, σε οποιονδήποτε τρίτον, των προσωπικών μου δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπλήρωση συναλλαγών, μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών μου).
Το υλικό, οι υπηρεσίες και το λογισμικό, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του euosmos.gr και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του euosmos.gr, απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αποσυμπίληση, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του υλικού σε απλό προσωπικό υπολογιστή του Χρήστη για αυστηρά προσωπική και μη-εμπορική χρήση. Για ό,τι άλλο περιέχεται στην ιστοσελίδα του euosmos.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα, εταιρική επωνυμία ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την ευθύνη φέρουν οι τελευταίοι.
Το euosmos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στα οποία τυχόν παραπέμπει η ιστοσελίδα του euosmos.gr, μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του Επισκέπτη/Χρήστη και δεν εμπεριέχει ή υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση.
Το euosmos.gr θα διατηρεί Αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα μου (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), που θα περιέρχονται σε γνώση της, στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας από εμένα, για λόγους συναλλακτικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Αρχείο τηρείται με ασφάλεια και η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Επισκέπτη/Χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (ν. 2472.1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσω τη διαγραφή αυτών από το σχετικό αρχείο, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα, σε τρίτους, προσωπικών δεδομένων μου, το euosmos.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με την χρήση αυτών, από τους εν λόγω τρίτους. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην δική μου ευθύνη, να μελετώ προσεκτικά τους, περιεχόμενους εδώ, όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους, μέσω του διαδικτύου.
Οι πληροφορίες, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αφορούν το ίδιο το euosmos.gr, τους πελάτες του και τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες, διατίθενται “ως έχουν”, χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και ποιότητας. Ο Επισκέπτης/Χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Το euosmos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων, την έλλειψη “ιών” και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του παρεχόμενου υλικού. Το euosmos.gr, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Επισκέπτη/Χρήστη, η οποία προέρχεται από τη χρήση της ιστοσελίδας. Όλες οι τυχόν επί μέρους πληροφορίες, που περιέχονται στο web site και αφορούν στην περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών παραδίδονται στο euosmos.gr από τους αντίστοιχους παροχείς των αγαθών και υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρέχουν. Το euosmos.gr περιορίζεται στη μετάδοσή τους μέσω της ιστοσελίδας και δε φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Το euosmos.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με το κύρος ή την εκπλήρωση, από τον εκάστοτε τυχόν αγοραστή (χρήστη) ή πωλητή, των υποχρεώσεων από συμβάσεις αγοραπωλησίας ή μίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών, που ενδέχεται να συναφθούν μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εκπλήρωσης υποχρέωσης παράδοσης ή πληρωμής, ή της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα πωλουμένων αγαθών ή υπηρεσιών, ή οποιασδήποτε παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή. ‘Όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τον αντίστοιχο αγοραστή (χρήστη) και πωλητή, οι οποίοι φέρουν και την πλήρη, σχετική ευθύνη. Το euosmos.gr δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση, αναφορικά με την αξιοπιστία ή φερεγγυότητα του αγοραστή (χρήστη) ή του πωλητή, την δυνατότητα σύναψης ή εκπλήρωσης της σύμβασης αγοραπωλησίας ή μίσθωσης, την ποιότητα, ποσότητα και είδος των σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών ή το εύλογο του αντιστοίχου τιμήματος. Το euosmos.gr δύναται να αποθηκεύει πληροφορίες (γνωστές με τον όρο “cookies”) στον υπολογιστή του χρήστη, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Τα cookies διευκολύνουν το χρήστη, που επισκέπτεται την ιστοσελίδα και δίνουν την δυνατότητα στο euosmos.gr να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μέσω των cookies, το euosmos.gr μπορεί να παρουσιάζει στον χρήστη διαφημίσεις και περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντά του ειδικά. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες των οθονών βοήθειας ή και του εγχειριδίου της υπηρεσίας.
Το euosmos.gr δικαιούται, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, που παρέχονται στο web site ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως του euosmos.gr. Το euosmos.gr δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία μου. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, σχετική με τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εάν κάποιος όρος κριθεί δικαστικώς άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το euosmos.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί του παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο, με επιμέλεια του euosmos.gr. Ο Επισκέπτης/Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται κατάλληλα την ιστοσελίδα. Από την εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και με τους τυχόν τροποποιημένους Όρους Χρήσης, τεκμαίρεται η αποδοχή και των εκάστοτε τροποποιήσεων.